Czołg T-100

Dział: Rosja
Czołg T-100

Czołg T-100

T-100 był prototypem radzieckiego czołgu ciężkiego. Jego projekt powstał w fabryce nr 185 w Leningradzie dzięki zespołowi konstrukcyjnemu kierowanemu przez N. W. Barykowa. Stanowił on konkurencję dla tworzonego równolegle projektu czołgu SMK. Początkowo oznaczano go jako Obiekt 100, a następnie: T-100.

Jego masa bojowa miała nie przekraczać 55 ton, zaś opancerzenie miało wynosić 60 mm. Uzbrojenie tego czołgu miało składać się z działa kal. 76,2 mm umieszczonego w wieży głównej, a także dwóch armat kal. 45 mm w mniejszych wieżach pomocniczych. Początkowo T-100 miał posiadać trzy wieże, które potem zredukowano do dwóch.

Projekt tego ciężkiego rosyjskiego czołgu został ukończony 10 października 1938 roku. Jego budowę zaczęto w styczniu 1939 roku. Prototyp T-100 ujrzał światło dzienne we wrześniu tego samego roku. Testowano go na poligonie w Kubince, gdzie przejechał prawie 1400 km.

Czołg ciężki T-100 wraz z SMK i KW wykorzystano podczas ataku ZSRR na Finlandię (grudzień 1939 r.). Włączono go do 1. kompanii czołgów ciężkich 91. batalionu 20. Brygady Czołgów (w liczbie 3-4 sztuk). Po zakończeniu walk ten rosyjski czołg ciężki odesłano do fabryki, gdzie przeprowadzono jego remont. Planowano modernizację T-100 i zamontowanie nowej wieży głównej, uzbrojonej w haubicę kal. 152 mm. Wprowadzenie do uzbrojenia czołgów KW-2 oraz zakończenie walk z Finlandią spowodowało zaniechanie tych planów. Do momentu wybuchu wojny niemiecko-radzieckiej T-100 stał w fabryce nr 174 w Leningradzie. Następnie ewakuowano go do fabryki traktorów w Czelabińsku (lipiec 1941 r.), gdzie pozostał do końca wojny. Dalsze losy tego pancernego wozu są nieznane.

Czołg T-100 był przeznaczony dla sześcioosobowej załogi. Jego wymiary to: 8,38 m długości, 3,40 m szerokości i 3,42 m wysokości. Poruszał się z prędkością 35-38 km/h. Jego zasięg wynosił 200 km w drodze i 100 km w terenie, zaś masa bojowa – 58000 kg. Grubość pancerza równała się 20-60 mm. Głównym działem była armata L-11 (kal. 76.2mm), a dodatkowym: armata M-32 (kal. 45mm). Model czołgu T-100 uzbrojony był ponadto w 3 karabiny maszynowe DT (kal. 7,62 mm). Posiadał on także 12-cylindrowy silnik gaźnikowy GAM-34BT o mocy 890 KM.

Skomentuj